บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
โทร 088-824-1433
  • th

FAQ


FAQ

Q1. อยากมีผลิตภัณฑ์หรอแบรนด์เป็นของตัวเอง ต้องทำยังไงบ้าง

      - เริ่มแรกทางลูกค้าควรเตรียมตัวลองศึกษารายละเอียดเบื้องต้นก่อนว่าอยากมีผลิตภัณฑ์อะไร เช่น

      - ประเภทสินค้า เช่น อาหารเสริม, วิตามิน, ยา, สมุนไพร, ครีม, เครื่องสำอาง เป็นต้น

      - สรรพคุณ คุณประโยชน์ หน้าที่ของผลิตภัณฑ์

      - รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นเม็ด แคปซูล ผง หรือครีม

      - ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียง

      - รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นกระปุกแก้ว พลาสติก กล่องกระดาษ ถุง หรือซอง

ซึ่งรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เป็นเหมือนการเตรียมตัวก้าวแรกก่อนการเข้ามาใช้บริการ OEM/ODM กับเรา เมื่อมีรายละเอียดที่ชัดเจนทางเราก็สามารถให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติมได้อย่างถูกต้องและตรงความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การเลือกวัตถุดิบสารสกัดที่เหมาะสม การพัฒนาสูตรให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและแตกต่าง การออกแบบและคัดสรรบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ข้อกำหนดและกฎหมายในการควบคุมและรับรององค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการแนะนำช่องทางและแนวโน้มการตลาดที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและขายได้จริง

Q2. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ OEM/ODM ประมาณเท่าไร

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นโดยประมาณ ดังนี้
                        วิจัยและพัฒนาสูตร                              ราคาเริ่มต้น                                     10,000 บาท/สูตร
                        จดทะเบียน                                         ราคาเริ่มต้น                                     15,000 บาท/สูตร
                        การผลิต                                            ราคาเริ่มต้น                                     ดูจากจำนวนการสั่งผลิตขั้นต่ำ Q3
                        บรรจุตัวยา/Repack                             ราคาเริ่มต้น                                     100 บาท/ชุด
                        การออกแบบ                                      ราคาเริ่มต้น                                      5,000 บาท/ผลิตภัณฑ์
                        ที่ปรึกษา                                            ราคาเริ่มต้น                                     20,000 บาท
 

ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการใช้บริการแบบครบวงจร One Stop Service ทางเราสามารถให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายในราคาคิดเหมารวม ซึ่งราคาเริ่มต้น 80,000 บาท ขึ้นไป
 

* ราคาดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเป็นราคาโดยประมาณ ราคาสรุปอาจเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆ เช่น สูตร วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ จำนวนการผลิต เป็นต้น

Q3. จำนวนการสั่งผลิตขั้นต่ำ แต่ละชนิด

ด้วยนโยบายของเราที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาด เล็กหรือผู้เริ่มต้นธุรกิจ เราจึงบริการรับสั่งผลิตขั้นต่ำกว่าโรงงานอื่นๆ ทั้งในด้านราคาและจำนวน ซึ่งเรารับผลิตแต่ละชนิด ดังนี้

                        เม็ด (Tablet)                     MOQ:                    25,000 เม็ด
                        แคปซูล (Capsule)              MOQ:                    25,000 เม็ด
                        ครีม (Cream)                     MOQ:                   35,000 บาท    
                        ผงชงดื่ม (Powder)              MOQ:                   25,000 ซอง

Q4. อยากทราบว่าในการผลิตสินค้า 1 ตัว มีขั้นตอนอะไรบ้าง และใช้ระยะเวลาแต่ละขั้นตอนประมาณเท่าไร

- ขั้นตอนการผลิตสินค้าและระยะเวลา 1 รายการ ขอสรุปโดยคร่าว ดังนี้

ขั้นตอน

รายละเอียด

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. จัดทำใบเสนอราคา

ลูกค้าแจ้ง รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจ้างผลิต เช่น สูตร รูปแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน จากนั้นทางเราจัดทำใบเสนอราคาให้

ภายใน 3-7 วัน

ลูกค้าเซ็นอนุมัติจึงจะเริ่มดำเนินงานขั้นต่อไป

2. วิจัยและพัฒนาสูตร

แบ่งออกเป็น 2 กรณี
2.1 สินค้าสูตรมาตรฐาน คือ สูตรที่ทางเรามีอยู่แล้ว (สามารถเติมแต่งหรือปรับเปลี่ยนปริมาณวัตถุดิบได้เล็กน้อยตามความต้องการของ ลูกค้า) 2.2 สินค้าสูตรใหม่/พิเศษ คือ สูตรที่ต้องคิดค้นพัฒนาใหม่หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตามความต้องการของลูกค้า


ขั้นต่ำ 30-45 วัน
ขั้นต่ำ 45-60 วัน

 

หากลูกค้ามีสูตรมาเอง ทางเราต้องตรวจสอบเอกสารรับรองของวัตถุดิบทุกตัวก่อนผลิตจริง ดังนั้นระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยของเอกสารประกอบด้วย

3. จดทะเบียน

แบ่งออกเป็น 2 กรณี
3.1 จดทะเบียนอาหารเสริม
3.2 จดทะเบียนเครื่องสำอาง


ขั้นต่ำ 1-3เดือน
ขั้นต่ำ 15-30 วัน

 

ระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคิวและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

4. การออกแบบ

แบ่งเป็น 3 กรณี
4.1 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น รูปแบบกล่อง ลักษณะฉลาก
4.2 ออกแบบแบรนด์ ในกรณีมีผลิตภัณฑ์หลายตัว เป็นการออกแบบภาพลักษณ์โดยรวมให้สอดคล้องกัน
4.3 ออกแบบอื่นๆ เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ นามบัตร


ขั้นต่ำ 3-7 วัน
ขั้นต่ำ 15-30 วัน
ขั้นต่ำ 3-7 วัน

 

ระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติแบบของลูกค้า

5. การผลิตและบรรจุ

สามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันทีเมื่อได้รับทะเบียนผลิตภัณฑ์เรียบร้อย โดยดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบจนสินค้าพร้อมจำหน่าย

ขั้นต่ำ 14 วัน

ระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนและความพร้อมของบรรจุภัณฑ์

6. จัดส่ง

เราบริการจัดส่งด้วยรถขนส่งของบริษัทเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัดจะเป็นบริการของบริษัทขนส่งเอกชนที่ได้มาตรฐาน

1-2 วัน

ระยะเวลาดังกล่าวอ้างอิงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

รวมระยะเวลากระบวนการผลิตสินค้า 1 ตัว โดยประมาณ

2-3 เดือน

ระยะเวลาเป็นการเฉลี่ยโดยรวม ไม่ได้แยกประเภทของผลิตภัณฑ์์

Q5. อยากขายพวกอาหารเสริมแต่งบยังไม่พอจะทำแบรนด์เป็นของตัวเอง แต่ก็อยากหาสินค้าใหม่ๆ ไปขาย

- ทางเรามีลูกค้าที่มาใช้บริการจ้างผลิตอยู่จำนวนมาก มีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม กระทั่งพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย เราสามารถเป็นคนกลางช่วยประสานงานเบื้องต้นหรือแนะนำระหว่างผู้ประกอบการที่ มีแบรนด์ของตัวเองกับลูกค้าที่กำลังสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไปค้าขาย ซึ่งเราก็มีบริการทางด้านที่ปรึกษาการตลาดให้หากลูกค้าต้องการ ดังนั้นลูกค้าใหม่ที่ยังมีงบไม่มากแต่อยากเริ่มเข้ามาลงทุนในธุรกิจอาหาร เสริมก็สามารถทำได้ โดยมุ่งเน้นที่เรื่องการทำตลาดและการขายก่อน และเมื่อพร้อมจึงค่อยเริ่มสู่การทำแบรนด์ของตัวเอง

Q6. กรณีลูกค้ามีวัตถุดิบหรือสารสกัดเองอยู่แล้ว แต่ต้องการให้เราผลิตให้ สามารถทำได้มั้ย

- ในกรณีนี้แม้ว่าลูกค้าจะมีเอกสาร COA, Specification, หรือเอกสารรับรองต่างๆ ทางเราต้องขอรบกวนลูกค้าให้ทางผู้ขายวัตถุดิบหรือสารสกัดเหล่านั้นติดต่อกับ เราอีกครั้ง เพื่อเราสามารถประสานงานเรื่องคุณภาพและคุณสมบัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน รับผลิต ทั้งนี้หากลูกค้าไม่มีเอกสารรับรอง ทางเราจะไม่รับตัววัตถุดิบหรือสารสกัดนั้นๆ มาผลิต แต่หากลูกค้ายืนยันต้องการผลิต เราจะนำวัตถุดิบของเรามาใช้ผลิตแทน

Q7. เงื่อนไขการชำระเงินของการจ้างเป็นอย่างไร

- แบ่งชำระเป็น 2 งวด คือ 50% พร้อมใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง และอีก 50% ณ วันส่งสินค้า

Q8. บริการทางด้านงานออกแบบ มีอะไรบ้าง

- ทางเรามีทีมงานออกแบบโดยเฉพาะทั้ง Graphic Designer และ Packaging Designer ซึ่งสามารถให้บริการออกแบบตั้งแต่ ตัววัสดุและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า โลโก้/ตราสินค้า/แบรนด์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ นามบัตร X-stand Roll-up ป้ายไวนิล เป็นต้น โดยเราจะทำปรู้ฟ (Proof) และแบบจำลอง (Mock up) ให้ทางลูกค้าก่อนการผลิตจริงทุกครั้ง ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกขอ Artwork จากเราไปสั่งพิมพ์เองหรือจะใช้บริการพิมพ์จากเราโดยตรงเลยก็ได้

Q9. ทางโรงงานสามารถทำสัญญาการผลิตหรือ licence ของผลิตภัณฑ์หรือสูตรกับลูกค้าได้มั้ย คือเคยจ้างโรงงานหนึ่งผลิตอาหารเสริมให้ แต่สุดท้ายโรงงานนั้นมีผลิตภัณฑ์คล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่เราจ้างเพียงแต่มีการ ปรับสูตรต่างกันเล็กน้อย

- ทางเรายินดีทำสัญญาร่วมกับลูกค้า โดยสามารถ.... ทำสัญญาความลับทางการค้า trade secret agreement ทำสัญญาความลับทางเกี่ยวกับการให้บริการทั้งหมด Confidential Agreement หรือ Non-Disclosure Agreement (NDA) ทำสัญญาสูตรพิเศษเพียงหนึ่งเดียว Exclusive Agreement นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นกับทางเราได้ เนื่องจากเรายังไม่เป็น OBM จึงไม่มีการผลิตที่มีการสร้างแบรนด์ของตัวเอง และนโยบายที่ชัดเจนในการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ และไม่คล้ายกับในท้องตลาด

Q10. อยากทราบว่า OEM กับ ODM คืออะไร แล้วแตกต่างกันอย่างไร

- OEM ย่อมาจาก Origianl Equipment Manufacturer หมายถึงการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้การผลิตของเรารวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วย มักจะเป็นโรงงานเปิดใหม่ ๆ หรือโรงงานที่ไม่เน้นการสร้างแบรนด์ของตนเอง และโรงงานที่ไม่มีความชำนาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ODM ย่อมาจาก Original Design Manufacturer หมายถึงการผลิตของโรงงานที่มีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์ รูปแบบสินค้าได้เอง และเอาสินค้าเหล่านั้นไปเสนอขายให้ลูกค้าอีกทีหนึ่ง มักจะเป็นโรงงานที่พัฒนามาจาก OEM ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ด้วยดีไซน์ ซึ่งดีไซน์เหล่านี้จะเป็น Exclusive หรือ non exclusive ก็ได้ OBM ย่อมาจากคำว่า Original Brand Manufacturer หมายถึงการผลิตที่มีการสร้างแบรนด์ของตัวเอง เป็นโรงงานที่พัฒนาได้เต็มที่แล้ว ถ้าจะซื้อสินค้า ก็ต้องซื้อภายใต้แบรนด์ของโรงงานเท่านั้น