บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
โทร 088-824-1433
 • th

บริการ OEM / ODM


บริการ OEM / ODM

 

 

บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ให้บริการด้าน OEM (Original Equipment Manufacturer) แบบครบวงจร ตั้งแต่การคิดค้น พัฒนาสูตร การผลิตและบรรจุสินค้า
ไปจนถึงการขอขึ้นทะเบียน อย.รวมถึงบริการด้าน ODM (Original Design Manufacturer) ด้วยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่พัฒนารูปแบบ สร้างสินค้าที่มีคุณ
ภาพและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น (Exclusive Design) เพื่อยกระดับแบรนด์สินค้าของลูกค้าให้เกิดความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งกระบวนการ
ผลิตและงานบริการ
ทั้งหมดเราดำเนินการตามมาตรฐานการรับรองต่างๆ อย่างถูกต้องมีการประเมินและควบคุมอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถเชื่อมั่นและไว้วาง
ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับจากเราโดยขอบเขตการบริการ OEM และ ODM ของเรามีดังนี้
   บริการจัดหาวัตถุดิบ สารสกัดและบรรจุภัณฑ์
เราคัดสรรที่มาของวัตถุดิบต่างๆ จากแหล่งคุณภาพดีที่สุดทั่วโลกในราคาที่คุ้มค่า พร้อมทั้งมีความหลากหลาย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
และมีความพิเศษ 

 • บริการคิดค้นสูตรและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
  เรามีทีมเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามิน ยาและสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์ความงาม เพื่อให้ได้สูตรตามต้องการ
  มีประสิทธิภาพเห็นผลจริงและปลอดภัยตามมาตรฐาน อย. •  

 • บริการผลิตกลุ่มอาหารเสริม วิตามิน ยาและสมุนไพร
  เราสามารถรองรับการผลิตได้หลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการ เช่น อัดเม็ด ตอกเม็ด แคปซูล เป็นต้น ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยของเรา และมาตรฐาน
  รับรองต่างๆที่ยืนยันในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ •  

 •  บริการผลิตเครื่องดื่มชนิดผง 
  เราสามารถรองรับการผลิตได้ทั้งกาแฟสำเร็จรูป โกโก้ เครื่องดื่มธัญชาติ หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ รวมถึงการผสมสารสกัดอื่นๆ เพื่อให้เกิดคุณค่า เพิ่มความอร่อยได้อีกด้วย
 •  

 • บริการบรรจุตัวยาลงแคปซูลและตอกเม็ด
  เราบริการบรรจุตั้งแต่ ผงยา สมุนไพร และสารสกัดตามสูตรต่างๆ ลงในแคปซูลตามเบอร์ที่ต้องการ รวมถึงการตอกเม็ดในรูปทรงแบบ วงกลม หรือวงรี โดยควบ
 • คุมกรรมวิธีการผลิตให้ได้น้ำหนักตามมาตรฐาน
 •  

 • บริการ Repack
  เราให้บริการบรรจุเม็ดยาและแคปซูลทั้งการบรรจุลงขวดหรือประปุกในกระบวนการห้องปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน การบรรจุลงแผงบริสเตอร์ ซึ่งมีขนาดหลากหลายตามต้องการ
  พร้อมบริการติดฉลาก สติ๊กเกอร์ ชริงค์ฟิล์มหด ปั้มล็อต ปั้มวันที่ รวมทั้งการบรรจุสารสกัดชนิดผงลงซอง ด้วยเครื่องรีดปิดปากถุง


 •  

 • บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก และสิ่งพิมพ์
  เรามีทีมนักออกแบบที่มีประสบการณ์ทั้งด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และออกแบบศิลป์ (Graphic Design) สมารถให้บริการงานออกแบบได้ตั้งแต่การออกแบบกล่องบรรจุ
 • ภัณฑ์ฉลาก ถุง สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น แผ่นผับ ใบปลิว โปสเตอร์ ไวนิล X-stand Roll-up ฯลฯ ตามที่ต้องการ รวมถึงการออกแบบโลโก้และแบรนด์ของสินค้า


 •  

 • บริการรับขึ้นทะเบียน อย.
  เรารับดำเนินการขอขึ้นทะเบียน อย. ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามิน ยาและสมุนไพร เครื่องสำอาง รวมทั้งบริการส่งวิเคราะห์ตัวอย่างแก่หน่วยงานที่ทาง อย. กำหนด •  

 • บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด
 • เรายินดีให้บริการเป็นที่ปรึกษา แนะนำด้านการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ การตลาด รวมทั้งการสร้างแบรนด์ของตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ที่สนใจริเริ่มทำธุรกิจนี้
   

  เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ การบริการของเราจึงมีข้อแตกต่างและมีจุดเด่นจากโรงงานผลิตทั่วไป คือ

 •                                                           -ได้รับบริการของเราโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือคนกลางใดๆ ทำให้ได้ราคาที่คุ้มค่าและสะดวกรวดเร็ว
 •                                                           -การบริการแบบครบวงจร หรือ One Stop Service ซึ่งทางเราสามารถให้บริการได้ตั้งแต่การเริ่มต้นคิดค้นสูตร กระบวนการผลิต การออกแบบ
                                                             การขอขึ้นทะเบียน อย. ไปจนถึงการจัดหาช่องทางเพื่อทำการตลาด
 •                                                           -มีทีมงานออกแบบของเราเอง ซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟฟิก (Graphic Design)
 •                                                           โดยเฉพาะ
 •                                                          -ได้รับมาตรฐานรับรองจากองค์กรอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 •                                                          -มีการประเมินบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการ
 •