บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
โทร 088-824-1433
  • th

บริการด้านการออกแบบ


บริการด้านการออกแบบด้วยรูปแบบการบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด จึงมีฝ่ายออกแบบโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของเรา
ในบริการให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกใช้วัสดุ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เทคนิคงานพิมพ์ที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า
โลโก้ สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆอย่างครอบคลุมมากที่สุดเพื่อสนับสนุนการทำการตลาดให้แก่ลูกค้าของเรา โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์(Packaging Design) และออกแบบศิลป์ (Graphic Design)สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบผลงานที่มีคุณภาพ โดดเด่น สวยงาม และตรง
ตามความต้องการของลูกค้าบริษัทสามารถให้บริการได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนจบกระบวนการผลิตผลงานตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์
ส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น ไวนิล ป้ายธง X-stand Roll-up เป็นต้น ด้วยราคาที่เหมาะสม คุ้มค่า และรวดเร็ว โดยขอบเขตการบริการด้านงาน
ออกแบบของเรามีดังนี้

 

  • บรรจุภัณฑ์ (กล่อง, ขวด กระปุก หรือตลับแก้วและพลาสติก, ถุง, แผงฟอยด์)

บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะต้องสามารถปกป้อง รักษาคุณภาพสินค้าได้อย่างดี ใช้สอยได้สะดวกและเหมาะสมกับรูปลักษณ์ของสินค้า 
 

  • ฉลากสินค้า, สติ๊กเกอร์

ฉลากเป็นตัวบ่งชี้และสื่อสารรายละเอียดของสินค้าแก่ผู้บริโภค เป็นการออกแบบที่บ่งบอกภาพลักษณ์ แสดงคุณค่าประโยชน์ของสินค้า สามารถดึงดูดผู้บริโภค
ด้วยความสวยงาม มีจุดเด่น และง่ายต่อการจดจำ

 

  • สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (โบรชัวร์, แผ่นพับ, โปสเตอร์, นามบัตร, แคตตาล็อก)

สื่อสิ่งพิมพ์คือเครื่องมือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่ง เราจึงให้ความพิถีพิถันพิจารณาตั้งแต่การเลือกกระดาษ การเลือกสี
รูปแบบการจัดวาง แบบอักษรที่เหมาะสม เพื่องานคุณภาพสูง ชัดเจน และเข้าใจง่าย

 

  • โลโก้, ตราสินค้า

โลโก้หรือตราสินค้าเปรียบเสมือนเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่สามารถสร้างการจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบอย่างสร้างสรรค์
จะช่วยเพิ่มความชัดเจน แสดงเอกลักษณ์ และเสริมสร้างความโดดเด่นของสินค้าได้ดี

 

  • อุปกรณ์สื่อส่งเสริมการขาย อื่นๆ (ไวนิล ป้ายอะคริลิก ป้ายธง อุปกรณ์ออกบูธต่างๆ)

อุปกรณ์ส่งเสริมการขายสามารถช่วยเพิ่มรูปแบบการทำการตลาดให้มีความน่าสนใจ มีจุดสังเกต และเกิดความหลากหลายในการโฆษณาสินค้า