บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
โทร 088-824-1433
  • th

บริการของเรา


บริการของเรา

 
 

 

  

 

บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ให้บริการด้าน OEM (Original Equipment Manufacturer) แบบครบวงจร ตั้งแต่การคิดค้น พัฒนาสูตร การผลิตและบรรจุสินค้า ไปจนถึงการขอขึ้นทะเบียน อย. รวมถึงบริการด้าน ODM (Original Design Manufacturer) ด้วยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่พัฒนารูปแบบ สร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น (Exclusive Design) เพื่อยกระดับ แบรนด์สินค้าของลูกค้าให้เกิดความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งกระบวนการผลิตและงานบริการทั้งหมดเราดำเนินการตามมาตรฐานการรับรองต่างๆ อย่างถูกต้อง มีการประเมินและควบคุมอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ที่จะได้รับจากเรา โดยขอบเขตการบริการ OEM และ ODM ของเรามีดังนี้ 

ด้วยรูปแบบการบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด จึงมีฝ่ายออกแบบโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของเราในบริการให้คำปรึกษา แนะนำการเลือกใช้วัสดุ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เทคนิคงานพิมพ์ที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า โลโก้ สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆ อย่างครอบคลุมมากที่สุดเพื่อสนับสนุนการทำการตลาดให้แก่ลูกค้าของเรา โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และออกแบบศิลป์ (Graphic Design) สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบผลงานที่มีคุณภาพ โดดเด่น สวยงาม และตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทสามารถให้บริการได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนจบกระบวนการผลิตผลงาน ตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น ไวนิล ป้ายธง X-stand Roll-up เป็นต้น ด้วยราคาที่เหมาะสม คุ้มค่า และรวดเร็ว โดยขอบเขตการบริการด้านงานออกแบบของเรามีดังนี้

 

 

เนื่องจากตลาดธุรกิจอาหารเสริมเป็นตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วและมีการแข่ง ขันที่รุนแรง ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้สนใจเข้ามาลงทุนค้าขายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ยังมีงบประมาณและบุคลากรที่จำกัด การลงทุนโดยการทดลองแบบลองผิดลองถูกก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อต้นทุนและงบ ประมาณที่อาจสูญเสียไปโดยไม่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ อีกทั้งผลกระทบในระยะยาวซึ่งอาจลดความน่าเชื่อถือต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์กับผู้บริโภค
บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการด้านที่ปรึกษาควบคู่ไปกับบริการด้าน การผลิตและการออกแบบ เพื่อร่วมวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาด ได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยขอบเขตการบริการด้านที่ปรึกษาของเรามีดังนี้