บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
โทร 088-824-1433
  • th

ที่ตั้งและแผนที่


ที่ตั้งและแผนที่

บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
 

586 หมู่ 6 ซอยมังกร-ขันดี ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

 


 

โทร : 0 2684 0988

แฟกซ์ : 0 2174 0000

อีเมลล์ : info@lifepluspharma.com